Przejdź do treści
3
4
5
Przejdź do stopki

Kaplica św. Jana Chrzciciela

Treść

 Kaplica w Jerzmanowicach położona przy drodze Kraków – Olkusz, została ufundowana przez Jana Sroczyńskiego, który pragnąc przyczynić się do rozwoju rodzinnych Jerzmanowic wykupił grunt i ufundował szpital dla ubogich oraz kaplicę. Kaplicę pw. Św. Jana Chrzciciela konsekrował 4 lipca 1688 roku biskup Oborski, zaś szpital , choć ukończony wcześniej, rozpoczął swoja działalność w grudniu 1696 roku, już po śmierci fundatora.

 Jerzmanowicka kaplica jest niewielka, jej wewnętrzna powierzchnia to 10,5 x 6,75 m. Zbudowana z cegły i kamienia, składa się z jednej nawy i półkoliście zamkniętego prezbiterium. Fasada jest dwukondygnacyjna. Na podstawie podobieństw stylowych historycy sztuki wiążą ją z nazwiskiem Jana Solariego – architekta, który projektował m. in. Kościół wizytek w Krakowie. W miejscowej tradycji kaplica kojarzona była przez wieki z Janem III Sobieskim i jego wyprawą na odsiecz Wiednia w 1683 roku. Według tej tradycji król miał zatrzymać się w Pieskowej Skale, a jego żołnierze w okolicznych wsiach królewskich, m.in. w Jerzmanowicach. Gościńcem przy kościele przechodziły później niejednokrotnie także inne wojska, a podczas I wojny światowej w okolicy toczyły się liczne walki. Polegli w nich znaleźli miejsce wiecznego spoczynku przy południowej ścianie kaplicy.

 W 1999 roku rozpoczęto kapitalny remont kaplicy św. Jana Chrzciciela. Zabezpieczono dach kaplicy poprzez położenie nowego gontu, przeprowadzono prace dotyczące odwilgocenia murów i remont instalacji elektrycznej. ASP w Krakowie dokonała konserwacji dwóch ołtarzy z zabytkowej kaplicy.
 

Zdjęcia

31683