Przejdź do treści
3
4
5
Przejdź do stopki

Natanael

Treść

 NATANAEL to miesięcznik, gazeta parafialna, która powstała z inicjatywy Diakonii Liturgicznej, za aprobatą ks. Proboszcza Kazimierza Szczęsnego.
Tytuł jednoznacznie nawiązuje do patrona naszej Parafii – Natanael i Bartłomiej to ta sama osoba. Pierwszy numer ukazał się w październiku 2013 r. Gazeta rozchodzi się w nakładzie ok. 160 egzemplarzy.
W NATANAELU pragniemy informować o życiu parafii, ewangelizować, promować wydarzenia chrześcijańskie, dyskutować na temat Słowa Bożego, rozbudzać aktywność naszej wspólnoty, stwarzać przestrzeń dla katechizacji dorosłych, młodzieży i dzieci. A wszystko to w granicach naszej parafii. Na naszym bożym podwórku dzieje się wystarczająco dużo, aby zapełnić strony tego nieobszernego pisma.
W gazecie nie poruszamy spraw społecznych w wymiarze gospodarczym bądź politycznym. NATANAEL ma łączyć, a nie dzielić.
Strony gazety są dostępne dla każdego. Zapraszamy do współpracy osoby chętne do pisania artykułów czy informacji oraz pragnące podzielić się ze wspólnotą parafialną dziełami literackimi lub poezją. Zastrzegamy sobie jednak przesiewanie dostarczonych materiałów przez sito redaktorskie. Redakcja to niezbędna w każdej gazecie dbałość o jakość tekstu, jasność przekazu i atrakcyjność treści, a także poprawność stylistyczną i gramatyczną. Wszystkie działania redakcyjne w przypadku NATANAELA będą prowadzone w perspektywie miłości i z uwzględnieniem poprawności teologicznej.

Zespół redakcyjny tworzą:
Maria Durbas - dział informacyjny, artykuły
Agata Sarota - opieka działu dziecięcego, artykuły i wywiady
Marzena Mrozowska - dział informacyjny, artykuły i wywiady
Katarzyna Biela - dział młodzieżowy, pomoc
Agnieszka Zatyka-Szlachcic – redakcja, skład
Adam Szafraniec - artykuły i wywiady, dział literacki i fotoreportaże
Zygmunt Krzystanek - dział historyczny, artykuły
Opiekę duchową, teologiczną i dogmatyczną sprawują:
Ks. Kazimierz Szczęsny
oraz ksiądz wikary posługujący w danym czasie w naszej parafii, obecnie:
Ks. Mosoń Rafał.

Kontakt z redakcją: natanael.gazeta@gmail.com

Gazeta jest wydawana za środki pozyskane z ofiar czytelników.
Dziękujemy za każdą ofiarę!
Osoby tworzące zespół redakcyjny służą nieodpłatnie.

Chcielibyśmy, aby w ramach gazety funkcjonowała Witryna pamięci. Nasi bracia i siostry ze wspólnoty parafialnej odchodzą do Pana, a niewielu z nas się o tym dowiaduje. Często niewiele wiemy też o samych zmarłych, choć byli naszymi sąsiadami. Proponujemy, aby przysyłać na nasz adres mailowy kilkuzdaniową informację, życiorys zmarłego bądź zmarłej, którzy odeszli w ciągu ostatniego miesiąca. Jeżeli bliscy sobie tego życzą, prosimy przysłać także zdjęcie.
Ponadto możliwe jest utworzenie:
Witryny ślubnej
Witryny chrzcielnej
Witryny rocznicowej (dotyczy tylko srebrnych i złotych godów małżonków).
Zapraszamy do nadsyłania materiałów – wspomnień i informacji o osobach, zdjęć z rodzinnych albumów.

                                                                                                                                     Redakcja

134251