Przejdź do treści
3
4
5
Przejdź do stopki

Kościół w Jerzmanowicach

Treść

Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Jerzmanowicach jest jedną z sześciu parafii wchodzących w skład dekanatu sułoszowskiego. Na jej terenie znajdują się cztery świątynie: kościół św. Bartłomieja Apostoła, kaplica św. Jana Chrzciciela na Gościńcu , kaplica pod wezwaniem Ducha Świętego na Łazach oraz kaplica pod wezwaniem śś. Apostołów Piotra i Pawła. 

 Kościół parafialny w Jerzmanowicach wzmiankowany jest już w dokumentach z wizyt biskupich, pochodzących z XV wieku. Wspomina się tam o drewnianym kościółku, na niewielkim wzniesieniu.

Z akt historycznych dowiadujemy się dalej, iż na przełomie XVIII i XIX wieku kościół ten popadł w ruinę. Dlatego w 1826 roku drewniany budynek świątyni rozebrano i przystąpiono do budowy nowej, murowanej świątyni. Budowa murowanej świątyni musiała zostać ukończona w roku 1851, ponieważ w tym czasie przeniesiono do kościoła w Jerzmanowicach bibliotekę ówczesnego dekanatu skalskiego. W roku 1884, po zakończeniu prac, bp kielecki Tomasz Kuliński dokonał konsekracji kościoła, co upamiętnia zachowana w kruchcie kościoła tablica. Po II wojnie światowej kościół remontowany był kilkakrotnie.

 W roku 1972 remontowane były ołtarze i niektóre obrazy. J W roku 1980 remontowano elewacje i otoczenie kościoła, a w latach 1992-93 wymieniono pokrycie dachu na blachę miedzianą. W roku 2000 dokonano transferu malowideł prof. Jerzego Nowosielskiego przez Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Projekt nowej polichromii, w kościele wykonał mgr Janusz Łęgowski, z Pracowni Konserwatorskiej Antiqe Style z Katowic.

Nowy, marmurowy ołtarz według projektu artysty rzeźbiarza Jana Funka z Krakowa konsekrował biskup sosnowiecki Adam Śmigielski. W 2003 roku wykonano nową elewację zewnętrzną świątyni.

W latach 2004 -2006 poddano konserwacji zabytkową chrzcielnicę oraz dwa boczne ołtarze:
św. Bartłomieja Apostoła i Ukrzyżowania Pana Jezusa.

Liczba mieszkańców: 3 012

 

Rys historyczny:

Parafia pw. św. Bartłomieja Ap. w Jerzmanowicach została ustanowiona prawdopodobnie w 1338 r
Do momentu wybudowania obecnego kościoła kult sprawowano pierwotnie w drewnianej świątyni wzniesionej w 1338 r. a następnie murowanej pochodzącej z lat 1827-1830. Po jej powiększeniu i przebudowie w 1876 uroczystego poświęcenia (konsekracji) 21 czerwca 1884r. dokonał biskup kielecki Tomasz Kuliński

 

Na terenie parafii znajduje się kościół (pierwotnie szpitalny) pw. św. Jana Chrzciciela, zbudowany z fundacji Jana Sroczyńskiego z 1696 r. na pamiątkę zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Jednonawowa świątynia, od strony południowej zamknięta półkolistym prezbiterium i zakrystią od strony zachodniej, posiada barokowe wyposażenie. Trwa renowacja kaplicy, jej elewacji oraz wyposażenia.

We wnętrzu kościoła parafialnego na uwagę zasługuje m.in. obraz Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja Ap. namalowany przez Bolesława Rutkowskiego, dekoracja malarska autorstwa Janusza Łęgowskiego, która zastąpiła wcześniejszą wykonaną przez Jerzego Nowosielskiego oraz barokowo-klasycystyczne ołtarze. W świątyni znajdują organy zbudowane w XIX w. prawdopodobnie przez Antoniego Sapalskiego.

Również na terenie parafii wybudowano kaplicę filialną pw. Zesłania Ducha Świętego w Łazach i kaplicę filialną pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gotkowicach.

 

Do parafii należą:

Miejscowości: Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy

Kościoły i kaplice filialne:

Kościół (pierwotnie szpitalny) pw. św. Jana Chrzciciela
Kaplica pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gotkowicach
Kaplica pw. Zesłania Ducha Świętego w Łazach

 

Święto patronalne (odpust parafialny):

24 sierpnia – św. Bartłomieja Ap.
24 czerwca – Narodzenie św. Jana Chrzciciela (kościół szpitalny)
W Gotkowicach: 29 czerwca – św. Apostołów Piotra i Pawła
W Łazach: Zesłanie Ducha Świętego

 

Msze święte:

W niedziele i święta godz.: 7.45, 9.00 (Łazy), 10.00, 12.00, 14.30 (Gotkowice), 16.00
W dni powszednie godz.: 7.00, 17.00

 

Prezbiterzy w parafii:

Proboszcz: ks. Szczęsny Kazimierz
Wikariusz: ks. Piwowarski Jacek

Poprzedni proboszczowie:

ks. Feliks Krasiński, ks. Stanisław Kitecki, ks. Kawiński, ks. Wojciech Zagacki, ks. Wojciech Franciszek Indecki, ks. Jan Tymiński, ks. Mateusz Jałowiński, ks. Marcin Talarski, ks. Ignacy Kopiński, ks. Stanisław Zwolski, ks. Mateusz Kluba, ks. Piotr Szczepańczyk, ks. Wojciech Kamiński, ks. Franciszek Nowakowski, ks. Jan Grabusiński, ks. Zygmunt Boratyński, ks. Józef Jędrychowski,ks. Jan Rachtan, ks. Henryk Wieśniak, ks. Józef Krzykawski, ks. Andrzej Ciesielski

31683