Przejdź do treści
3
4
5
Przejdź do stopki

Bierzmowanie

Treść

BIERZMOWANIE

"Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej"       /KKK 1285/

Potrzebne dokumenty:

• metryka chrztu,
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
• w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

• Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.
• Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania - raz w miesiącu / najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca,
• Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania - przynajmniej raz w miesiącu.

 

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania(musi to być imię osoby świętej).

Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować.
Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.
Powinien znać życie swojego Świętego Patrona i rozumieć dlaczego go wybrał.

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy.

31683