Przejdź do treści
3
4
5
Przejdź do stopki

Chrzest Święty

Treść

CHRZEST ŚWIĘTY

"Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów"       /KKK 1213/

Potrzebne dokumenty:

• akt urodzenia dziecka (odpis),
• dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
• zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

• ukończyli 16 rok życia,
• przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
• są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
• chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.

 

31679