Przejdź do treści
3
4
5
Przejdź do stopki

Wielki Czwartek - życzenia dla Kapłanów

Wielki Czwartek - życzenia dla Kapłanów

Treść

Kapłaństwo jest powołaniem szczególnym: „I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga”. Hbr 5, 4

Wielki Czwartek, pamiątka Wieczerzy Pańskiej, stawia nam przed oczy Jezusa, Sługę “posłusznego aż do śmierci”, który ustanowił Eucharystię i Sakrament Kapłaństwa jako najwyższy znak swojej miłości. Jest to dzień doniosły i święty dla całego Kościoła, który dziękuje za dar Eucharystii oraz na nowo uświadamia sobie łaskę powołania.

Drodzy Księża, dziękujemy , że jesteście widzialnym i realnym znakiem Chrystusa w Kościele, Jego działania, Jego obecności i miłości. Pragniemy życzyć, by droga, na którą zaprosił Was Chrystus – Najwyższy Kapłan była drogą ku świętości.
Matka Chrystusa, Matka Kapłanów swą macierzyńską miłością niechaj broni, osłania i czuwa nad Wami. Szczęść Boże

149439