Przejdź do treści
3
4
5
Przejdź do stopki

XI Tydzień Wychowania

XI Tydzień Wychowania

Treść

Dzisiaj rozpoczyna się XI Tydzień Wychowania i trwał będzie od 12.09. do 18.09.2021r. Hasłem tegorocznego Tygodnia Wychowania są słowa: „W blasku ojcostwa”. Tydzień Wychowania ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie odpowiedzialności za własne słowa oraz postawy dialogu jako formy komunikacji eliminującej uprzedzenia i stereotypy, ma też być wyrazem troski o dobro dzieci i młodzieży, jak również zwracać uwagę na pilną potrzebę wychowania, jako pomocy w poszukiwaniu prawdy. Tydzień wychowania ma budzić świadomość znaczenia relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem w życiu, oraz ma pomóc w kształtowaniu dojrzałych, głębokich więzi.

W roku św. Józefa otrzymujemy piękny przykład wychowawcy z sercem otwartym  na Boga, który przez swoją otwartość stał się ziemskim ojcem i wychowawcą samego Pana Jezusa

23031